Bureau Vertias

Alle inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke
professionals van onze partner Bureau Veritas

Menu

Disclaimer

Disclaimer voor www.checkingwheels.com

Checking Wheels.BV (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Checkingwheels, verleent u hierbij toegang tot www.checkingwheels.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Checkingwheels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Checkingwheels spant zich in om de inhoud van www.checkingwheels.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.checkingwheels.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Checkingwheels.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.checkingwheels.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.checkingwheels.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Checkingwheels nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Checkingwheels.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Checkingwheels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
De algemene voorwaarden (Terms and Conditions) en de Privacy Policy vermeld op Checkingwheels.com van Checking Wheels B.V. en onze partner Bureau Veritas zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Heeft u transport nodig voor uw voertuig?

Start nu!

{{Our supported payment methods}}